Mérieux NutriSciences

Soms belanden er tijdens een productieproces chemische stoffen in onze levensmiddelen of vanuit grondstoffen. Contaminanten zijn mogelijk gevaarlijk voor onze gezondheid. Mérieux NutriSciences biedt u de analysemogelijkheid verschillende groepen contaminanten te analyseren.

Voedselveiligheid

Mérieux NutriSciences is een laboratorium én een adviesbureau voor de voedselkwaliteit en - veiligheid in Nederland. Met onze actuele kennis en ons internationale netwerk bieden wij u niet alleen contaminanten controle aan, maar ook microbiologisch onderzoek, trainingen en advies.

Contaminantenanalyse

Mérieux NutriSciences controleert producten op diverse contaminaties, zoals gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden. De mate waarin deze stoffen mogen voorkomen in producten is wettelijk vastgelegd. Op basis hiervan adviseren wij u zodanig, dat uw producten kunnen voldoen aan (inter)nationale richtlijnen. Voor de contaminantenanalyse werken wij samen met gespecialiseerde zusterbedrijven in het buitenland.


Waarom een contaminantenanalyse laten uitvoeren door Mérieux NutriSciences?

  • Een groot internationaal netwerk waar u van profiteert
  • Actuele kennis van wetgeving
  • Mérieux NutriSciences adviseert u over de internationale richtlijnen 

Wilt u meer weten over de contaminantenanalyses of over andere diensten van Mérieux NutriSciences? Neem gerust contact op via het contactformulier.

Ontdek al onze diensten

Overzicht van onze testen en diensten

Van studie ontwerp tot wetenschappelijke publicaties.
Volledige microbiota monitoring op het gebied van darmflora, huidflora en mondflora.
Full service & GLP-conforme centrale laboratoriumfaciliteiten voor alle klinische studies.
op maat gemaakte innovatieve oplossingen die een mix zijn van consumenten- en sensorisch onderzoek.
Nieuwe benadering voor OTC & OTX door de combinatie van klinisch onderzoek en consumentenonderzoek.
Biofortis maakt voortdurend deel uit van nationale en internationale R&D-samenwerkingsprojecten.